Jeg blogger, derfor er jeg…

Bloggen er et fantastisk medie hvor alle menesker har muligheden for at blive hørt, set og udfordret.

Det er længe siden pressen alene bestod af etablerede aviser, og tv/radio  stationer og de sociale medier står for en stadig større del af nyheds strømmen.

Det er målet med Blog Basen at lave et forum hvor bloggere kan dele deres oplevelser og synspunkter, både med ligesindede, og for at få disse synspunkter udfordret.

En af de store udfordringer bliver at stoppe spam beskeder, men det er besværet værd hvis vi kan skabe et forum der kan højne debatten, så vi kan få et mere nuanceret medie billede, og igen få tid til fordybelse i emnerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *